ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมคณะทำงาน กำกับติดตามแผนและงบประมาณเชิงพื้นที่ฯ ผ่านระบบ Zoom