ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในการลงพื้นที่บ้านป่าเส้า เพื่อถ่ายทำวีดิทัศน์ลำไยเบี้ยวเขียว