ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้ารับการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2566 รูปแบบออนไลน์