ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน ครั้งที่ 2/2566 รอบที่ 2