ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับประเทศ