ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรม “กาดฮิมน้ำ กาดวัฒนธรรม วิถีชุมชน คนอุโมงค์” ณ ลานวัฒนธรรมปิงห่าง