ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำในวันพรุ่งนี้ (Leaders for Tomorrow) ระหว่างวันที่ 21-31 ส.ค