ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ตัวแทนภาคเหนือ ลุยชิงชัยในการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น (ศจช.) ระดับประเทศ