ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมฝึกอบรมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2566