ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 8/2566 เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงานของทุกภาคส่วน