ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลสถานการณ์แปลงติดตามศัตรูพืช ณ แปลงผักฅนยอง ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน🥦