ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน มอบวัสดุสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย อำเภอบ้านธิ