ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติตามมาตรการองค์กรดีเด่น ด้านความปลอดภัยทางถนน