ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกลือ/ผู้ประกอบการสินค้าเกลือจากจังหวัดสมุทรสาคร