ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด พัฒนากิจกรรมอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่