ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย เรื่อง สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ปี 2566