ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง Core Team เพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ ครั้งที่ 2/2566