ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมเสวนา KM Online ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ Thai Water ตอบโจทย์พื้นที่ ตรงใจประชาชน