ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบไหม้ข้าว ในเขตพื้นที่ ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน