ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมรับชมงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2