ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566”🌾🥭🌳🌳