ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบไหม้ข้าว ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน