ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรระดับเขต ครั้งที่ 2/2566