ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบไหม้ข้าว ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน