ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน อบรม ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2566”🍆🌳