ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม สำรวจ และประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง👨🏽‍🌾🌿