ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบวัสดุคงคลังกรมส่งเสริมการเกษตร (รูปแบบออนไลน์)