ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9/2566