ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วม เยี่ยมเยียนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”🥒🥕🥬