ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2566 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน