ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมติดตามผลกาดำเนินงานตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน)