ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการประชุมชี้แจง การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตร รายเดือน ระดับจังหวัด ประจำปี 2566