ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์รับฟังการแถลงข่าวปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย