ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน มอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ เกษตรตำบลต้นแบบ “คน ปลูก คน” ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 🏆