ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน รับมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและคณะทำงานขับเคลื่อนการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566