ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน รับมอบโล่รางวัลส่วนราชการที่มีผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงานดีเด่น ประจำปี 2566