ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดลำพูน