ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566