ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 9