ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคและแมลงศัตรูในนาข้าว