ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนแห่ต้นสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566