ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำ เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเกษตรกร