ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณลำน้ำแม่ทา หลังที่ว่าการอำเภอป่าซาง หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน