ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพบรรเทา ความเดือดร้อนแก่ประชาชนบ้านท่าช้าง อำเภอเวียงหนองล่อง💦