ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการมอบหมายนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567