ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าฯ CEO