ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเกษตรจังหวัด