ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์