ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (ผ่านระบบออนไลน์)