ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ประชุมประจำสัปดาห์เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่